Din Styrelseledamot och Samtalspartner
 

Vi ställer erfarna resurser till förfogande för varje företagsledare i mindre och medelstora företag som behöver hjälp i sin företagsledande uppgift. Det kan handla om att bolla idéer, men kan också handla om att lösa konkreta, begränsade arbetsuppgifter av operativ karaktär.
 

Vi erbjuder också erfarenhet och kunskap för varje företagare, i små eller medelstora bolag, som vill skapa en styrelse och bedriva ett meningsfullt styrelsearbete i denna, utan att arbetet tär för mycket på företagets knappa resurser.

English version, please

6.jpg (2057 bytes)